Być z Chrystusem

Być z Chrystusem (szerokość: 326 / wysokość: 432)
Gdy Chrystus dokonuje zbawienia świata, wierzący w Niego starają się być z Nim w każdym Jego przeżyciu.

Słowa: „Panie Jezu, jestem z Tobą", jak była z Tobą Twoja Matka, Maryja, to podstawowy przewodnik po przeżyciach Świętego Triduum Paschalnego.

Tak więc w pierwszym dniu paschy, który jest dniem Męki, uczniowie Pana są przy Nim w Jego cierpieniu.
W drugim dniu, który jest dniem spoczynku w grobie, starają się czuwać nad grobem, a także odpocząć po trudach dnia pierwszego oraz przed nocną liturgią dnia trzeciego.

W trzecim dniu, który jest dniem zwycięstwa, świętują za Zbawicielem Jego Zmartwychwstanie rozpoczynając je najbardziej uroczystą celebracją roku, jaką powinna być liturgia Wigilii Paschalnej.

To „bycie z Chrystusem" należy przeżywać godzinę po godzinie, niezależnie od miejsca, w którym się przebywa i zajęć, które się wykonuje. Gdy ktoś bliski cierpi, jesteśmy przy nim duchowo także wtedy, gdy dzielą nas kilometry.
Żadne zatem zajęcie niech nie będzie przeszkodą w duchowym trwaniu przy Chrystusie dla kogoś, kto kocha swego Boga i Pana.

Znajdź zatem chwilę, aby być z Chrystusem przez te Święte Dni Triduum Paschalnego, czy to przez udział w Liturgii poszczególnych tajemnic czy też podczas adoracji Chrystusa w Ołtarzu Adoracji i Bożym Grobie.