Nowy Rok Szkolny i Katechetyczny

        1 września o godz. 8.00 rozpoczęliśmy w naszej wspólnocie parafialnej Nowy Rok Szkolny i Katechetyczny. We Mszy św. uczestniczyły dzieci i młodzież oraz nauczyciele Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy. Wieczorem natomiast o godz. 18.00 we Mszy św. uczestniczyły dzieci z pierwszych trzech klas Szkoły Podstawowej. Podczas kazania nasz proboszcz ks. Artur Kaproń zachęcił dzieci do zdobywania w szkole wiedzy praktycznej i o Panu Bogu, aby być coraz bardziej dojrzałym człowiekiem a przede wszystkim dojrzałym chrześcijaninem, troszczącym się o zbawienie drugiego człowieka. Na zakończenie Modlitwy Powszechnej zostały poświęcone uczniom klas pierwszych wszystkie zeszyty, książki i przybory szkolne.

Słowa podziękowania należą się wszystkim tym rodzicom, którzy dopilnowali, aby ich dzieci z Bogiem rozpoczęły naukę w Nowym Roku Szkolnym.

1 (szerokość: 750 / wysokość: 562)

2 (szerokość: 750 / wysokość: 562)

3 (szerokość: 750 / wysokość: 562)

4 (szerokość: 750 / wysokość: 562)

5 (szerokość: 750 / wysokość: 562)

6 (szerokość: 750 / wysokość: 562)